Miami tropical Bonsai

14775 SW 232 St. Miami, FL. 33170
0 Likes